Jak bylo avizováno v e-mailu zaslaném uživatelům služby dne 24. 2. 2021

LidskáSíla.cz od 1. 4. 2021 nadále neposkytuje služby ve zprostředkování úklidů a péče o domácnost

Registrovaní zákazníci na LidskáSíla.cz budou mít přístup do svých profilů už jen do 8. 4. 2021.

Děkujeme za vaši přízeň v předešlých letech a loučíme se s vámi za celý tým LidskáSíla.cz.

Veškerá data a osobní údaje poskytnuté společnosti LidskáSíla s.r.o. a/nebo LidskáSíla Enterprises s.r.o. budou vymazány ke dni 9. 4. 2021; v případně osobních údajů se tak děje v souladu s ust. čl. 17 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškerá data či osobní údaje budou dále uchovávány příslušnými osobami pouze v případě zákonné povinnosti tak činit.